Theo Sở Xây dựng TP HCM, dự án Khu nhà ở phức hợp tại lô đất số 3-11, nằm cạnh 4 lô đất được TP HCM đưa ra đấu giá hồi tháng 12/2021, đủ điều kiện mở bán 300 căn hộ.

Vừa qua, Sở Xây dựng TP HCM đã có văn bản số 2157 về việc bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai đối với các căn hộ dự án Khu nhà ở phức hợp tại lô 3-11 thuộc Khu chức năng số 3, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức.

Theo đó, Sở Xây dựng nhận được văn bản kèm hồ sơ liên quan của chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Một thành viên Việt Nam GS Enterprise về thông báo đủ điều kiện bán, cho thuê mua đối với 300 căn hộ dự án.

Căn cứ quy định tại Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản, Điều 11 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP, các cơ sở pháp lý và nhu cầu của chủ đầu tư, 300 căn thuộc dự án Khu nhà ở phức hợp tại Lô 3-11 đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Sở Xây dựng đề nghị chủ đầu tư và Ngân hàng thương mại đã ký thỏa thuận cấp bảo lãnh với chủ đầu tư phải phát hành từng chứng thư bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở đúng tiến độ đã cam kết.

Trong quá trình huy động vốn, chủ đầu tư thực hiện huy động vốn lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng. Những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng nhưng tổng số không vượt quá 50% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà cho khách hàng và không vượt quá 95% giá trị hợp đồng khi Bên mua nhà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Chủ đầu tư phải sử dụng tiền ứng trước của khách hàng theo đúng mục đích đã cam kết.

Công ty TNHH Một thành viên Việt Nam GS Enterprise cũng cần công bố công khai thông tin dự án, đặc biệt là các thông tin như hợp đồng bảo lãnh, văn bản cho phép bán, cho thuê mua của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với việc bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản nếu có.

Chủ đầu tư liên hệ sở Xây dựng để được báo cáo UBND thành phố và các cơ quan quản lý Nhà nước về quốc phòng, an ninh thống nhất về số lượng, tỷ lệ nhà ở thương mại cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được sử dụng trong dự án. Sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận mới đủ điều kiện bán hoặc cho thuê đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài.